Apa Itu Perjanjian Pengikatan Jual Beli ~ Perjanjian Pengikatan Jual Beli atau sering di sebut juga dengan PPJB merupakan perjanjian antara calon pembeli dengan calon penjual terhadap objek